Close

Образна Диагностика

„АВАНГАРД ДЕНТАЛ – АИПППДМ“ ЕООД е медицинска практика за дентална помощ, чиято функция е Диагностика, Планиране и Контрол  на лечението на заболявания на зъбите и околозъбното пространство.

 Ефективността на рентгеновите изследвания за Диагностика, Планиране и Контрол на  лечението в денталната медицина е доказана в дългогодишната практика.

При използването на този вид изследвания се достига до:

– Получаване на точна и обективна информация за състоянието на пациента, хронологията и резултатите от проведените лечения. Това улеснява диагностицирането и планирането на лечението.

– Възможност за контрол на извършените процедури по време на лечението.

– Пълноценно обслужване на пациентите и намаляване периода между диагностициране на състоянието и стартиране на лечението.

Всичко това определя нуждата от използване на рентгенови диагностични методи в денталната медицина.

Запиши час или се обади на тел: +359886240824

  • Адрес

    гр. Карнобат бул. Москва 20

  • Телефон

    +359 886 240 824

  • Работно време

    от 9:30 до 19:00