Close
Постурология в Източна Европа

Д-р Васил Монев – един от 12 дипломирани лекари в България изучаващи и специализиращи Постурология, дипломирани в Белгийския университет Jean Monnet в Брюксел. Д-р Васил Монев и неговите колеги държаха изпит и защитиха дипломни работи пред белгийския университет Jean Monnet. Постурологията е специалност на по-малко от 10г.

Ангажиментът на българския екип към белгийския университет е създаване на първото училище по Постурология в Източна Европа.

Постурологията е направление на интегративната медицина. Целта е създаване на един общ език за комуникация между лекарите специалисти.

Добрата постурологична консултация насочва пациента към този медицински специалист, с когото трябва да започне лечението и координира етапите и хронологията на лечебните дейности.