Aвангард Дентал

Пътят към Успеха

 

В клиника Авангард Дентал лекуваме пародонтит със съвременни методи.

Съобразявайки се със знанията за пародонтита , нашият опит и новите изследвания , сме утвърдили следния протокол на лечение:

Преглед- запознаване с пациента и историята на заболяването му.Пълни анамнестични данни от предварително попълнена анкета.

Ортопантомография – панорамна снимка на зъбите и челюстите

Секторни снимки за по-висока прецизност

ДНК тест за доказване на микробите по венците

Дълбоко почистване на зъбен камък под антибиотична защита.

Нискоенергийна Лазерна терапия -  курс 12 процедури.

Лазерен кюретаж на пародонталните джобове

Плазмотерапия

Контрол на лечението.

Ревизия на постигнатите резултати.

 

Aвангард Дентал

Пътят към Успеха