Aвангард Дентал

Пътят към Успеха"АВАНГАРД ДЕНТАЛ - АИПППДМ" ЕООД е медицинска практика за дентална помощ, чиято функция е Диагностика, Планиране и Контрол  на лечението на заболявания на зъбите и околозъбното пространство.

 Ефективността на рентгеновите изследвания за Диагностика, Планиране и Контрол на  лечението в денталната медицина е доказана в дългогодишната практика.

При използването на този вид изследвания се достига:

- получаване на точна и обективна информация за състоянието на пациента, с което се облекчава поставянето на диагнозата и планирането на лечението

- възможност за контрол след извършени процедури по лечение на пациентите

- пълноценно обслужване на пациентите и намаляване периода от поставяне на диагноза до лечението.

Всичко това определя нуждата от използване на рентгенови диагностични методи в денталната медицина.

 

 

Aвангард Дентал

Пътят към Успеха