"АВАНГАРД ДЕНТАЛ - АИПППДМ" ЕООД е медицинска практика за дентална помощ, чиято функция е Диагностика, Планиране и Контрол  на лечението на заболявания на зъбите и околозъбното пространство.

 Ефективността на рентгеновите изследвания за Диагностика, Планиране и Контрол на  лечението в денталната медицина е доказана в дългогодишната практика.

При използването на този вид изследвания се достига до:

- Получаване на точна и обективна информация за състоянието на пациента, хронологията и резултатите от проведените лечения. Това улеснява диагностицирането и планирането на лечението.

- Възможност за контрол на извършените процедури по време на лечението.

- Пълноценно обслужване на пациентите и намаляване периода между диагностициране на състоянието и стартиране на лечението.

Всичко това определя нуждата от използване на рентгенови диагностични методи в денталната медицина.

 

 

Aвангард Дентал

Пътят към Успеха