Образна ДиагностикаАвангард Дентал ЕООД е лeчебно заведение за стоматологична помощ, чиято функция е диагностика, насоки и контрол на лечението в стоматологията.

Ефективността на рентгеновите изследвания за диагностика и контрол на лечението в стоматологията е доказана в дългогодишната практика.

При използването на този вид образни изследвания се достига до :

 

- получаване на точна и обективна информация за състоянието на пациента, с което се облекчава поставянето на диагноза и планирането на лечението.

- възможност за контрол след извършени процедури по лечение на пациентите.

-пълноценно обслужване на пациентите и намаляване периода от поставяне на диагноза до изпълнение на лечебният план.

Всичко това определя нуждата от използване на рентгеновите диагностични методи в стоматологията.

Клиника Авангард Дентал ЕООД се разширява като изгражда специализиран кабинет за образна диагностика.  Инсталиран е дигитален рентгенов апарат от последно поколение. Цифров панорамен скенер - Ортопантомограф Pax-i, предназначен за имплантология , хирургия, ортодонтия  и терапия. Системата се състои от рентгенов апарат , софтуерен пакет за реконструкция и управление. Едно сканиране генерира пълно дентално изображение с изключително качество.  Сканира с тесен сноп за целия спектър от дентални диагностични изследвания. Наблюдението на пациента по време на сканиране се осъществява с помоща на система за видеонаблюдение  между командно и процедурно помещение. Проведеното изследване се записва на електронен носител.

Клиниката разполага с два секторни дигтални рентгена и един панорамен рентген за заснемане на лицево челюстната система в различни проекции:

- единичен зъб

-група зъби

-Частична панорамна снимка (лява/дясна)

-Цялостна панорамна снимка

- долночелюстни стави

- горночелюстни синуси

 Панорамните проекции на зъбите, челюстите, ставите и синусите са задължителни за диагностичния процес и лечебния план.

  Диагностичната информация определя и контролира лечебния протокол

 

Avangard Dental

Пътят към Усмивката ®