Дигитален дизайн

на Усмивката

 

 

 

Красотата е относително понятие. Трудно е да бъде обяснено защо нещо приемаме за красиво, а друго не. Науката намира тези отговори и прилага тези знания в лечението и естетиката.

Красивата усмивка е съвкупност от баланс , симетрия , цвят и форма. Дизайнът на усмивката цели да отстрани всички асиметрии и здравословни проблеми на устата и зъбите. За постигането на съвършен резултат от денталното лечение е важно пропорциите да бъдат правилно планирани, а проблемите правилно диагностицирани. За целта е нужно да се следват последователно всички етапи за постигане на перфектна усмивка.

 

В модерният свят в който живеем увереността и самочувствието имат сто процентова важност за успеха на човек. Красивата усмивка е неизменна част от добрия и здрав вид.

С развитието на съвременната стоматология естетиката се превръща в приоритет на лечебния план.

Преди всяка интервенция е нужно да се направи анализ на зъбите, устните, лицето и очите. Трябва да бъдат пресметнати пропорциите и спецификата на всяко отделно лице.

Съществуват три основни типа усмивки всеки от които се разделя на подвидове според индивидуалните специфики.

 

Младежка и Секси Усмивка

 

При този тип усмивка спицифична е разликата във вертикалните размери на централните и странични резци. Централните резци са с 1,5-2 мм по дълги от страничните резци. Секси усмивката придава на лицето свежо младежко излъчване, създава чувство за увереност, чар и добронамереност. Тази усмивка подхожда на плътни устни и с нея можем оптично да коригираме недобре оформени скули.

 

 

Изтънчена Усмивка

 

Характерно за тази усмивка е еднаквата дължина на резците и равната линия която описват техните ръбове. Тя е подходяща за хора търсещи улегналост, зрялост и твърд характер като излъчване. Изтънчената усмивка придава ширина в долната част на лицето. Тя помага да се придобие респект и убедителност във външния вид на хората. Подходяща е при овално и правоъгълно лице.

 

 

Спортен тип Усмивка

Смесен тип усмивка

 

Този тип усмивка е съчетание от предните два вида. При нея разликата между дължините на централни и странични резци е не повече от 1 мм . Характерни са заоблените върхове на кучешките зъби, което създава усещане за мек и нежен вид на човека. Това е усмивката която може да бъде и изтънчена и секси.

 

 

В нашето съвремие можем да избираме какво излъчване да внушим на околните

 

В клиника Авангард дентал за дизайн на Вашата усмивка ние използваме специализиран софтуер. За създаване на проект на усмивката е нужен анализ на типа лице, комплексни изчисления на зъбните конфигурации и личностен тест. Софтуерът анализира снимката на конкретния пациент позиционирайки я за дигитална рамка. Чрез маркиране на реперни точки върху изображението програмата анализира структурата на лицето. В резултат на направения анализ се изгражда индивидуална рамка на усмивката. Оптималната зъбна форма , която ще бъде вписана в индивидуалната рамка на дизайна се определя чрез интервю. От събраните данни от интервюто, специализиран алгоритъм оценява темперамента на пациента силен, динамичен, деликатен или спокоен тип програмата избира съответните зъбни форми отговарящи на характера. Те могат да бъдат правоъгълни (силен), триъгълни (динамичен), овални (деликатен), квадратни (спокоен). Предпочитанията на пациента също се включват в изчисленията. Те са за цвят на зъбите , текстура, вида на междузъбните амбразури (пространства).

Зъбните форми са резултат от анализа на лицето, интервюто и предпочитанията на пациента. Създаденият дигитален проект може лесно да се визуализира върху лицето на пациента. След като е разгледал проекта на своята усмивка може да го приеме или да пожелае корекции.

Готовият дигитален проект се изпраща онлайн в специализирана зъботехническа лаборатория. В лабораторията се материализират протетичните елементи – фасети, корони, мостове и др. и се връщат в клиниката за реално онагледяване и одобрение от пациента.

 

Avangard Dental

Пътят към Усмивката ®