Дентална Имплантология

Клиника Авангард Дентал е лечебно заведение за стоматологична помощ чиято функция е диагностика , планиране и изпълнение на лечебни протоколи.

Нуждата от протетична рехабилитация на челюстите е продиктувана от редица заболявания, които довеждат до загуба на един или група зъби.

В модерния свят в който живеем, увереността и самочувствието имат сто процентова важност за успеха на човека. Красивата усмивка е неизменна част от добрия и здрав вид.

Най-съвременното средство за красива усмивка в днешната дентална медицина е Денталната Имплантология. Тя е разработила и все по активно разработва и утвърждава напълно биологични методи и средства за реставрация на дъвкателната система.

Възстановяване на един изгубен зъб
Възстановяване на група изгубени зъби
Рехабилитация при пълно обеззъбяване
Коригиране на преждевременно настъпили възрастови промени
Борба със стареенето
Силно положителен ефект за човешката психика. Възвръща увереността, самочувствието и решителността и помага за социалната реализация и контакти.
Достойни старини.
Оздравителен ефект отнесен към общото здравословно състояние.
Връщане баланса в дъвкателна и храносмилателна система, а като следствие и хармонията на тялото.
Здравото тяло е хармонично.
Денталната Имплантология е най-съвременното комплексно средство за :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възрастовите промени и старостта са нормални физиологични процеси. Те настъпват постепенно и тялото се адаптира към променените условия, благодарение на компесаторните си механизми.

За нещастие, много често заболяванията на зъбите водят до преждевременната им загуба в кратки срокове. Причина за това могат да бъдат социално-значимите системни заболявания (хипертония, диабет, пародонтит и др.) , от които страда голям процент от населението. След частично или пълно обеззъбяване, промените настъпват внезапно и водят до поражение по всички органи и системи. Обострят се стари болежки и се появяват нови и то от различно естество.

Неусетно тялото и душата остаряват преждевременно. Нарушава се биологичният ритъм и светоусещането. Хората ограничават, дори неосъзнато социалните си контакти. Постепенно стават плахи, неуверени, страдат от липса на самочувствие, обземат ги комплекси от различно естество. Човек губи своята увереност и сила и това се отразява негативно на психиката, респективно на социалните контакти и реализацията. Денталната Имплантология е инструментът за справяне с преждевременните възрастови промени и стареенето. Тя може да пребори старостта ефективно, защото няма възрастови ограничения за нея.

Забързаното стареене води до съкращаване на човешкия живот. Дъвкателната система е в пряка корелация с опорнодвигателната система и вътрешните органи. Болестните процеси и загуби в дъвкателния апарат се отразяват пряко и необратимо по цялото тяло. Уврежданията са малки , но се натрупват.

Загубата на един зъб не променя осезаемо качеството на живот непосредствено след изваждането му. Времето тече неусетно, минават две, три – пет години и заболяват съседните на липсващия, а също и срещу лежащите зъби поради една проста причина – зъбите, челюстните стави и мускулите са сложна биомеханична система, която функционира правилно когато има биологично балансиране на силите.

Дъвкателните мускули прилагат огромни сили върху нашите челюсти и зъби. Това е нещо което не осъзнаваме и за което не мислим, то е като ходенето - става автоматично. Тези сили у здравия човек са балансирани и носят положителен биологичен потенциал за тялото. Тялото е хармонично, когато има здрава храносмилателна система. Първото звено е най-важно за хармонията на храносмилателната система. Това звено е устната кухина, която ще бъде наричана за по-кратко устата.

Говорейки за силите, разсъждаваме в следната посока. Тялото е едно цяло, а здравото тяло е следствие на биологичната хармония между всички системи и околната среда. Зъбно-челюстната система и устната кухина са изключително деликатни и сложни структури. Устата като част от храносмилателната система, по своему е силова структура. Няколко двойки дъвкателни мускули прилагат огронмни сили, от порядъка на 20-50 кг/см2 и то през голяма част от денонощието. Тази силова система е заловена за главата и е част от нея. Тези огромни и груби сили, справящи се с каква ли не по естество храна, се прилагат на разстояние не повече от 5 см от най-сложната биологична тъкан и система. Това е нашият мозък. Дали тази близост е случайна? Никое природно деяние не е случайно. Науката смята , че храненето като такова, естеството на храната и спецификата на дъвченето и прочие, са мощните еволюционни фактори придаващи облика на живота. Популярна е фразата : Човек е това което яде. По важното е, че науката я доказва по безброй начини, най-вече с опита и я приема като закон. В непосредствена близост до силовите структури са и сложно устроените сетивни системи. Горната челюст е легло за очните ябълки и опорна точка за очедвигателните мускули.

Болни зъби, последвало изваждане, атрофия на челюстта, деформация на челюстта, изкривяване на челюстта и лицевия скелет, изместване на опорните точки на очедвигателните мускули.

Какво следва?

От това следва увреждане на зрението по директен път.

Отново поглед към силите и резултатите от тях.

Третият закон на Нютон гласи : Всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие. Как се отнася това към силовата система – устата. Приложеното действие за стриване и сдъвкване на храната има своето равностойно противодействие в залавните места на мускулите и ставите на долната челюст. Това са силово натоварените зони. У здравия човек силите имат градивен, трофичен ефект, защото са балансирани и хармонират с функциите. Това означава , че силата стимулира храненето на тъканите, а то е в основата на биологичното здраве. Загубата на един зъб е голяма загуба за тялото и това трябва да се разбира и да бъде аргументирано. Освен че се губи един зъб, губи се много повече. Губим дъвкателен орган. Той включва сложно устроени зъбни структури, трофична система, лимфна система, рецепторна система комуникираща с мозъка и челюстна кост. Загубата на целия този дъвкателен комплекс, води до загуба на сложните прави и обратни връзки между него и тялото. Представлява буквално инвалидизиране с отложени последствия. Изгубеният комплекс отслабва челюстта и тялото се опитва да компенсира. Защо и как ? Обеззъбеният участък е инвалид. Той не се храни и не комуникира с тялото хармонично. Липсват структурата, органите, респективно изчезва и функцията. Тялото не може да регенерира с адекватен растеж на зъб и околозъбни структури. Няма връзка с мозъка и останалите органи и системи. Няма го и биологичния глас, който казва живей , работи и усещай.

Какво остава? Остава една афункциунална костна тъкан, на която няма кой да даде тон за живот. Тя вече не е ангажирана със сложните функции от преди това. Превръща се в проста биологична единица с елементарен живот без стимули.

Какво следва?

Започват да превалират резорбтивните процеси пред трофичните. Означава , че намалява храненето и се ускорява свиването на тъканите в обеззъбената зона.

Тук стартира механизмът на самоувреждане.