Най-съвременното средство за възстановяване на вече изгубени зъби е Денталната Имплантология . Тя е разработила и все по активно разработва и утвърждава напълно биологични методи и средства за реставрация на дъвкателната система.

В модерния свят на съвремието, увереността и самочувствието имат стопроцентова важност за успеха на човек и реализирането му. Красивата усмивка е неизменна част от добрия и здрав вид. Тя е Пътят към Успеха!

Клиника Авангард Дентал е лечебно заведение по дентална медицина, чиято функция е Диагностика, Планиране и Контрол на лечението.

Нуждата от протетична рехабилитация на челюстите е продиктувана от редица процеси, които довеждат до загуба на един или група зъби.

 

След етапите на Диагностика и Планиране се провежда комплексно лечение на дъвкателния апарат, независимо от степента на увреждане (загуба на един или няколко зъба).

В Клиника Авангард Дентал се следва и създава  Авангарда в Имплантологичното лечение в три етапа:

1. Първи етап: Имплантологична рехабилитация на челюстите с дентални имплантати.

2. Втори етап: Функционалноестетично възстановяване на зъбите върху имплантатни основи.

3. Трети етап: Контрол на резултатите от лечението.

По дискретен начин се следи, наблюдава и анализира влиянието на промените  върху живота на хората. Констатират се няколко факта:

- Градация на Самочувствието и решителността;

- Градация на Увереността и ентусиазма;

- Промяна в стойката и позата;

- Гордо вдигната глава;

- Подмладяване и красива усмивка.

 

 

Видимото подобрение на качеството на живот на хората на които помагаме ни мотивира да следваме и създаваме Авангарда в денталното лечение.

 

 

 

 

Aвангард Дентал

Пътят към Успеха