Авангард Дентал

Пътят към Успеха

 

 

В модерния свят в който живеем, увереността и самочувствието имат стопроцентова важност за успеха на човека и реализирането му. Красивата усмивка е неизменна част от добрия и здрав вид. Това е Пътят към Успеха!

Клиника Авангард Дентал е лечебно заведение по дентална медицина, чиято функция е диагностика, планиране и контрол на лечението.

Нуждата от протетична рехабилитация на челюстите е продиктувана от редица процеси, които довеждат до загуба на един или група зъби.

Най-съвременното средство за възстановяване на вече изгубени зъби е Денталната Имплантология . Тя е разработила и все по активно разработва и утвърждава напълно биологични методи и средства за реставрация на дъвкателната система.

Денталната Имплантология е Авангардът в денталната медицина.

 

 

 

 

 

Възрастовите промени и старостта са нормални физиологични процеси. Те настъпват постепенно и тялото се адаптира към променените условия, благодарение на компесаторните си механизми.

За нещастие, много често заболяванията на зъбите водят до преждевременната им загуба в кратки срокове. Причина за това могат да бъдат социално-значимите системни заболявания (хипертония, диабет, пародонтит и др.) , от които страда голям процент от населението. След частично или пълно обеззъбяване, промените настъпват внезапно и водят до поражение по всички органи и системи. Обострят се стари болежки и се появяват нови и то от различно естество.

Неусетно тялото и душата остаряват преждевременно. Нарушава се биологичният ритъм и светоусещането. Хората ограничават, дори неосъзнато социалните си контакти. Постепенно стават плахи, неуверени, страдат от липса на самочувствие, обземат ги комплекси от различно естество. Човек губи своята увереност и сила и това се отразява негативно на психиката, респективно на социалните контакти и реализацията. Денталната Имплантология е инструментът за справяне с преждевременните възрастови промени и стареенето. Тя може да пребори старостта ефективно, защото няма възрастови ограничения за нея.

Забързаното стареене води до съкращаване на човешкия живот. Дъвкателната система е в пряка корелация с опорнодвигателната система и вътрешните органи. Болестните процеси и загуби в дъвкателния апарат се отразяват пряко и необратимо по цялото тяло. Уврежданията са малки , но се натрупват.

Загубата на един зъб не променя осезаемо качеството на живот непосредствено след изваждането му. Времето тече неусетно, минават две, три – пет години и заболяват съседните на липсващия, а също и срещулежащите зъби поради една проста причина – зъбите, челюстните стави и мускулите са сложна биомеханична система, която функционира правилно когато има биологично балансиране на силите.

мускули прилагат огромни сили върху нашите челюсти и зъби. Това е нещо което не осъзнаваме и за което не мислим, то е като ходенето - става автоматично. Тези сили у здравия човек са балансирани и носят положителен биологичен потенциал за тялото. При липса на един или няколко зъби настъпва дисхармония в храносмилателната система и тялото. Първото звено е най-важно за хармонията на храносмилателната система. Това звено е устната кухина, която ще бъде наричана за по-кратко устата. Говорейки за силите, разсъждаваме в следната посока. Тялото е едно цяло, а здравото тяло е следствие на биологичната хармония между всички системи и околната среда. Зъбно-челюстната система и устната кухина са изключително деликатни и сложни структури. Устата като част от храносмилателната система, по своему е силова структура. Няколко двойки дъвкателни мускули прилагат огромни сили, от порядъка на 20-50 кг/см2 и то през голяма част от денонощието. Тази силова система е заловена за главата и е част от нея. Тези сили, справящи се с каква ли не по естество храна, се прилагат на разстояние не повече от 5 см от най-сложната биологична тъкан и система. Това е нашият мозък. Дали тази близост е случайна? Никое природно деяние не е случайно. Науката смята , че храненето като такова, естеството на храната и спецификата на дъвченето и прочие, са мощните еволюционни фактори придаващи облика на живота. Популярна е фразата : Човек е това което яде. По важното е, че науката я доказва по безброй начини, най-вече с опита и я приема като закон. В непосредствена близост до силовите структури са и сложно устроените сетивни системи. Горната челюст е легло за очните ябълки и опорна точка за очедвигателните мускули.

Болни зъби, последвало изваждане, атрофия на челюстта, деформация на челюстта, изкривяване на челюстта и лицевия скелет, изместване на опорните точки на очедвигателните мускули.

Какво следва?

От това следва увреждане на зрението по директен път.

Отново поглед към силите и резултатите от тях.

Третият закон на Нютон гласи : Всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие. Как се отнася това към силовата система – устата. Приложеното действие за стриване и сдъвкване на храната има своето равностойно противодействие в залавните места на мускулите и ставите на долната челюст. Това са силово натоварените зони. У здравия човек силите имат градивен, трофичен ефект, защото са балансирани и хармонират с функциите. Това означава , че силата стимулира храненето на тъканите, а то е в основата на биологичното здраве. Загубата на един зъб е голяма загуба за тялото и това трябва да се разбира и да бъде аргументирано. Освен че се губи един зъб, губи се много повече. Губим дъвкателен орган. Той включва сложно устроени зъбни структури, трофична система, лимфна система, рецепторна система комуникираща с мозъка и челюстна кост. Загубата на целия този дъвкателен комплекс, води до загуба на сложните прави и обратни връзки между него и тялото. Представлява буквално инвалидизиране с отложени последствия. Изгубеният комплекс отслабва челюстта и тялото се опитва да компенсира. Защо и как ? Обеззъбеният участък е инвалид. Той не се храни и не комуникира с тялото хармонично. Липсват структурата, органите, респективно изчезва и функцията. Тялото не може да регенерира с адекватен растеж на зъб и околозъбни структури. Няма връзка с мозъка и останалите органи и системи. Няма го и биологичния глас, който казва: „живей, работи и усещай“.

Какво остава? Остава една афункционална костна тъкан, на която няма кой да даде тон за живот. Тя вече не е ангажирана със сложните функции от преди това. Превръща се в проста биологична единица с елементарен живот без стимули.

Какво следва?

Започват да превалират резорбтивните процеси пред трофичните. Означава , че намалява храненето и се ускорява свиването на тъканите в обеззъбената зона.

 

 

 

Aвангард Дентал

Пътят към Успеха